Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, z dniem 10 maja 2022 roku, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 3/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych.

W Zakładzie Karnym w Garbalinie ogłoszono nabór kandydatów na niżej wymienione stanowisko mundurowe:

1. Strażnik działu ochrony - praca w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Planowana liczba osób do przyjęcia: 0 – 1 miejsca.

2. Młodsza Pielęgniarka / Młodszy Pielęgniarz / Młodszy Ratownik Medyczny - praca w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Planowana liczba osób do przyjęcia: 1 miejsce.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Służby Więziennej, mogą także zapoznać się z ofertą innych jednostek penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi. Wszyscy kandydaci, zainteresowani rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, stosownie wypełnioną dokumentację osobową powinni:

  •  wysłać pocztą – kurierem lub złożyć osobiście w Okręgowym Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi do dnia 31 maja 2022 roku,

  • lub przesłać skany ww. dokumentacji, na adres poczty elektronicznej Zakładu Karnego w Garbalinie: dk_garbalin@sw.gov.pl, do dnia 31 maja 2022 roku.

Szczegółów dotyczących aktualnego naboru, należy szukać na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi lub Zakładu Karnego w Garbalinie.

Linki poniżej:

https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi

sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-w-garbalinie

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej