W dniu 14 lutego br. na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyło się spotkanie rodzinne w ramach programu resocjalizacji z zakresu integracji rodzin.

Za murami zakładu karnego słowa: rodzina i dzieci nabierają szczególnego znaczenia. Fakt izolacji od społeczeństwa, a szczególnie od członków rodziny jest ogromną dolegliwością.

Oddziaływania penitencjarne prowadzone wobec osób pozbawionych wolności ukierunkowane są na umożliwienie jak najszerszych kontaktów skazanych z rodzinami. Ważnym elementem rescjalizacji jest niedopuszczenie do rozerwania relacji rodzinnych i zachęcanie do aktywnego ich podtrzymywania.

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Garbalinie w ramach programu resocjalizacji "Mur to nie przeszkoda" mają możliwość m.in. spędzenia czasu ze swoimi najbliższymi w celu podtrzymania jak najlepszych wzajemnych relacji.

Czas spędzony z rodziną niejednokrotnie jest dla osadzonych punktem wyjścia do głębszych przemyśleń na temat rodziny jako całości, ojcostwa, małżeństwa, partnerstwa.

 

ppor. Daria Sadowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej