W dniu 13 czerwca br. na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, odbyło się spotkanie dyskusyjne skierowane do osadzonych, związane bezpośrednio z tematem negatywnego wpływu alkoholu oraz narkotyków na życie człowieka, poprowadzone przez przedstawicieli Misji Więziennej FYLAKE.

W spotkaniu, które odbyło się na świetlicy centralnej jednostki, wzięli udział zarówno recydywiści penitencjarni jak i osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Było to także pierwsze w historii spotkanie z przedstawicielami Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej na terenie jednostki w Garbalinie. W programie zawarta została prelekcja połączona z otwartą dyskusją na temat negatywnego i niszczącego wpływu alkoholu i narkotyków na zdrowie oraz życie człowieka.

W forum dyskusyjnym wzięło udział około pięćdziesięciu osadzonych, a jego trzon stanowili głównie osadzeni z miejscowego oddziału terapeutycznego dla uzależnionych od alkoholu. Dla więźniów odbywających aktualnie terapię p/alkoholową w warunkach izolacji penitencjarnej, spotkanie z prelegentami z Misji Więziennej FYLAKE stanowiło swego rodzaju ugruntowanie dalszego procesu trzeźwienia, a także trwanie w postanowieniu zerwania z niszczącym nałogiem. Natomiast dla reszty populacji osadzonych była to swego lekcja, dzięki której miejmy nadzieję, wyciągną pozytywne wnioski na dalsze życie po zwolnieniu z zakładu karnego.

kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej