Ostatni majowy weekend okazał się dość intensywny dla funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Garbalinie, głównie pod kątem integracji z lokalną społecznością. Odzwierciedleniem tego faktu był aktywny udział aż w dwóch imprezach plenerowych, jakie odbyły się w tym czasie na terenie powiatu łęczyckiego.

Pogoda w miniony weekend niestety nie rozpieszczała, i to zarówno samych organizatorów jak i uczestników wszystkich zaplanowanych spotkań integracyjnych, pod szyldami: „Piknik Motocyklowy”, oraz „II Piknik Rodzinny”. Odpowiadając na zaproszenie pomysłodawców majówek, funkcjonariusze wykazali się dużą dozą cierpliwości, pomimo zmiennej aury.

W sobotę 28 maja br. na dziedzińcu łęczyckiego Muzeum na Zamku oraz terenie do niego przyległym odbył się „Piknik Motocyklowy”, do udziału w którym zaprosiło nas Stowarzyszenie Motocykliści Łęczyca. Natomiast w niedzielę, 29 maja br. mieliśmy przyjemność wziąć udział w „II Pikniku Rodzinnym” w Leźnicy Małej, którego organizatorem była dyrekcja miejscowej szkoły podstawowej oraz Rada Rodziców placówki. Na każde z wymienionych spotkań funkcjonariusze przygotowali „atrakcje”, które spotkały się z pozytywnym oddźwiękiem uczestników obydwu majówek. 

Każde takie zaproszenie funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyjścia poza mury więzienia to możliwość do spotkania się ze społecznością lokalną. Jak zawsze, sporym zainteresowaniem odwiedzających, cieszyło się nasze stoisko służbowe z wykorzystywanymi na co dzień środkami ochrony osobistej funkcjonariuszy oraz z wybranymi do zaprezentowania jednostkami uzbrojenia, jakie posiadamy na stanie naszego zakładu karnego. Możliwość praktycznego zapoznania się z wyposażeniem i uzbrojeniem, jego dotknięcie, wzbudza zawsze pozytywne emocje i satysfakcję, zwłaszcza u dzieci i młodszego pokolenia gdyż nie codziennie mają do tego możliwość. Weekendowe majówki były także okazją do zapoznania wizytujących z ofertą edukacyj, z jaką systematycznie od 2019 roku wychodzi Wyższa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości. Zainteresowanym służbą w naszej formacji, udzielono także niezbędnych wskazówek dotyczących wymogów i sposobu prowadzonej rekrutacji do jednostek podstawowych Służby Więziennej.

 

mjr Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej