Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze woj. łódzkiego potwierdzonych licznych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), za zgodą sędziego penitencjarnego oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, wprowadzam od dnia 29 listopada 2021 roku do odwołania w Zakładzie Karnym w Garbalinie, ograniczenia dla skazanych dotyczące sposobu udzielania widzeń.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizacji widzeń umieszczono na stronie internetowej Zakładu Karnego w Garablinie, w zakładce - dla interesantów – widzenia.

                       Dyrektor

                              Zakładu Karnego w Garbalinie

                               płk Grzegorz Tomaszewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej