Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi pułkownik Włodzimierz Jacek Głuch, powołał z dniem 29 stycznia 2019 roku, kpt. Tomasza Cybulskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie. Dotychczas pełnił on funkcję specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Łodzi.


kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej