Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Garbalinie kontynuują grudniową akcję dzielenia się krwią oraz osoczem ozdrowieńców po przejściu COVID-19.

Mając na uwadze ogólnopolską akcję związaną z oddawaniem osocza i krwi przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także biorąc pod uwagę braki w Szpitalnych Bankach Krwi, funkcjonariusze z jednostki penitencjarnej w Garbalinie ponownie przystąpili do zbiórki osocza ozdrowieńców oraz cennego i życiodajnego płynu jakim jest krew. Dzisiejsza akcja to kontynuacja inicjatywy, która została zainaugurowana w dnia 07 grudnia br., kiedy to prawie 700 funkcjonariuszy Służby Więziennej wspólnie z wiceministrem Michałem Wosiem, oddało osocze oraz krew na potrzeby Szpitalnych Banków Krwi.

Oddane spontanicznie osocze i krew, pozwolą przyczynić się do ratowania zdrowia, a także ludzkiego życia. Funkcjonariusze Służby Więziennej od zawsze służą bezinteresowną pomocą, propagując szczytną ideę dzielenia się cząstką samych siebie z potrzebującymi wsparcia i pomocy. Należy w tym miejscu po raz kolejny wspomnieć, iż funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczą w zbiórkach krwi regularnie, zarówno podczas ogólnopolskich inicjatyw, m.in. „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” z okazji Narodowego Święta Niepodległości czy „Służymy Pomocą – mamy to we krwi” w święto Służby Więziennej, jak i regionalnie, integrując się systematycznie ze społecznością lokalną, a także i prywatnie.

kpt. Adam Kowalski

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej