W dniu 22 czerwca br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, zorganizowane zostało dodatkowe spotkanie dla osadzonych i ich rodzin, z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca.

Tego typu „bonusowe spotkania”, dla skazanych i ich najbliższych, poza wyznaczonym limitem widzeń, dzięki zezwoleniu dyrekcji jednostki i kadrze penitencjarnej, mogą odbywać się cyklicznie w tak niedostępnym miejscu, jakim jest otoczony wysokim murem zakład karny. Z tej formy kontaktu skorzystało w sumie kilkanaście rodzin. W trakcie spotkania, najmłodsi uczestnicy mogli wspólnie spędzić czas ze swymi ojcami i mamami, min. podczas zabawy w tzw. „dziecięcym kąciku”, który wyposażony jest w podstawowe zabawki, kredki, kredę i tablicę do malowania oraz „malowanki”.

Wykorzystując potencjał „kącików” oraz dziecięce i ojcowskie zdolności malarskie, zorganizowany został konkurs plastyczny, który dotyczył wykonania portretu ojca widzianego oczami dziecka. Na podsumowanie, wszystkie prace zostały wyeksponowane w sali widzeń i utrwalone na wspólnej fotografii.

Dodatkowe spotkanie dla osadzonych i ich rodzin, zrealizowane zostało na podstawie programu readaptacji społecznej pn. „Mur to nie przeszkoda”. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

 

mjr Adam Kowalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej