Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze woj. łódzkiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2), za zgodą sędziego penitencjarnego oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, wprowadzono od dnia 14 czerwca 2021 roku, od godz. 00:00 do dnia 30 czerwca 2021 roku do godz. 24:00 w Zakładzie Karnym w Garbalinie ograniczenia dla skazanych polegające na:
  • udzielaniu osadzonym widzeń w taki sposób, że skazany korzystać będzie z jednego widzenia w miesiącu, tj. z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, z dwoma osobami pełnoletnimi lub osobą pełnoletnią z dzieckiem. Czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny, a widzenie odbywać się będzie wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach. Wejście na teren jednostki odbywać się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać: maseczkę / maseczkę + przyłbicę do zakrywania ust i nosa. W trakcie widzeń kantyna jest nieczynna. Widzenia z obrońcami i pełnomocnikami realizowane będą z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizacji widzeń umieszczono na stronie internetowej Zakładu Karnego w Garablinie, w zakładce - dla interesantów – widzenia.

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                       Zakładu Karnego w Garbalinie

                                                                                                         płk Grzegorz Tomaszewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej