Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk. Włodzimierza Jacka Głucha, powołał na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie ppłk. Grzegorza Tomaszewskiego.

Dotychczas pełnił on funkcję dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi.

kpt. Jakub Białkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej