W dniu 21 grudnia płk Grzegorz Tomaszewski - dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie, przekazał na ręce kierownictwa Domu Dziecka w Grotnikach, zebrane przez kadrę jednostki zabawki, gry planszowe, ubrania oraz zakupione słodycze oraz kosmetyki. Na hasło niesienia pomocy odpowiedzieli także i nasi pensjonariusze, którzy przekazali własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe oraz dekoracje, ściśle związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

Przekazanie prezentów podopiecznym placówki w Grotnikach to rozwinięcie akcji niesienia pomocy i wsparcia potrzebującym w czasie trwania epidemii COVID-19. Już od kilku miesięcy na terenie całego naszego kraju, w tym również na terenie okręgu łódzkiego, kontynuowana jest z zaangażowaniem akcja Ministerstwa Sprawiedliwości oraz podległej ministerstwu Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga. W ramach akcji we wszystkich jednostkach penitencjarnych Polski uruchomiona została produkcja podstawowych środków ochrony osobistej, maseczek ochronnych, przyłbic oraz fartuchów. Środki wyprodukowane przez więźniów trafiają do najbardziej potrzebujących, tj. głównie do domów opieki społecznej, domów dziecka, hospicjów.

kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej