W dniu 17.01.2024r. na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyło się kolejne spotkanie z uczniami w ramach ogólnopolskiego programu "W służbie prawu".

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w zakresie prewencji przestępstw. Działania prewencyjne prowadzone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej skierowane są do młodych ludzi i mają na celu uświadamianie i zapobieganie niepożądanych zachowań, które stoją
w sprzeczności do wymogów społecznych.

Realizacja działań edukacji prawnej w zakresie prewencji przestępstw ma także uświadomić młodzież w kwestii podstawowych zasad prawa karnego, jak również ukazać realia grożące tym, którzy nie przestrzegają obowiązujących norm prawnych.

Poprzez uczestniczenie w zajęiach edukacyjnych na terenie jednostki penitencjarnej uczniowie mają możliwość zapoznania się z realiami życia więziennego nie tylko z perspektywy osób odbywających karę pozbawienia wolności, ale także funkcjonariuszy.

Funkcjonariusze garbalińskiej jednostki przybliżyli również młodzieży zadania jakie są realizowane w trakcie pełnienia służby w oparciu o ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny Wykonawczy, oraz ustalenia zawarte w Europejskich Regułach Więziennych, Wzorcowych Regułach Minimalnych Postępowania z Więźniami oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.

ppor. Daria Sadowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej