Jak nakazuje kultywowana już od lat tradycja jednostki, Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie, zezwolił na dodatkowe spotkanie osadzonych ze swymi bliskimi z okazji ”Dnia Świętego Walentego”.

Z możliwości dodatkowego widzenia się z rodzinami na terenie zakładu karnego skorzystało kilkunastu osadzonych. W grupie szczęśliwców znaleźli się zarówno recydywiści penitencjarni jak i odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy nie sprawiający problemów wychowawczych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż osadzeni, specjalnie na tę okazję, oczywiście za przyzwoleniem swych przełożonych, przygotowali symboliczne upominki dla swych bliskich wyczekujących ich powrotu do domu rodzinnego.

Cykl dodatkowych spotkań dla osadzonych i ich rodzin, odbywa się w ramach realizowanego przez kadrę penitencjarną jednostki, programu readaptacji społecznej pn. „Mur to nie przeszkoda”. Kolejne spotkanie zaplanowano na marzec br. z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

kpt. Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej