W dniu 12 kwietnia br., mł. insp. Zbigniew Gruszczyński, Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy, był gospodarzem uroczystości, upamiętniającej Obchody „Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”. Ceremonia z udziałem zaproszonych delegacji, odbyła się przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, uchwalony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku. Na datę obchodów, wybrany i zatwierdzony został dzień 13 kwietnia. Jest to bardzo symboliczna i znamienna historycznie data, gdyż tego dnia w roku 1943, o zbrodni dokonanej przez Sowietów na polakach, usłyszał cały świat. Tego dnia, hitlerowskie Niemcy, podały informację, o odkryciu w lesie pod Katyniem, masowych mogił oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Więziennej, Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza także i innych ówczesnych przedstawicieli służb mundurowych wraz ze znamienitym kwiatem polskiej inteligencji. Zamordowani stanowili elitę narodu polskiego. Byli jego potencjałem obronnym ale i intelektualnym i twórczym. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, zgodnie mottem i manifestem, to czas szczególny. To dziejowy etap na oddanie hołdu wszystkim bohaterom, pomordowanych skrycie i podstępnie przez funkcjonariuszy sowieckiego aparatu ucisku i zbrodni, przez NKWD.

Wśród tysięcy polskich bohaterów, także funkcjonariusze Policji, związani z naszą ziemią łęczycką. Aby uczcić ich pamięć, przed tablicą pamiątkową, wmurowaną w ścianę Komendy Powiatowy Policji w Łęczycy, delegacje złożone m.in. z włodarzy Miasta Łęczyca i Starostwa Powiatowego w Łęczycy, przedstawicieli służb mundurowych, duchowieństwa, placówek oświatowych, organizacji, zaproszone przez gospodarza dzisiejszej uroczystości, mł. insp. Zbigniewa Gruszczyńskiego, złożyły wiązanki i zapaliły symboliczne znicze pamięci dla dwóch miejscowych bohaterów, byłych komendantów - nadkom. Adama Korpińskiego i kom. Czesława Swinarskiego, związanych z miejscową Policją Państwową.

Jak podkreślili w trakcie swych przemówień wszyscy zaproszeni prelegenci, dzisiejsze obchody i pamięć o poległych bohaterach, nie może zostać zapomniana. Podkreślili to szczególnie, zwracając się do przybyłej licznie młodzieży, cyt. „fundamentalne i zasadnicze jest aby pamięć o naszych bohaterach nie umarła”. Operując językiem dość współczesnym, aby została zarejestrowana i zakodowana w głowach i sercach kolejnych młodych pokoleń polaków, budzących się każdego ranka w wolnej Polsce. W niedalekiej przyszłości, to przecież na ich barkach spoczywać będzie obowiązek dbania i pielęgnowania naszej wolności! Niestety, historia lubi się powtarzać i dawne demony niestety nie zostały pogrzebane.

mjr Adam Kowalski

 


 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej