W dniu 05 czerwca br. na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyło się kolejne spotkanie z rodzinami w ramach programu resocjalizacji z zakresu integracji rodzin "Mur to nie przeszkoda".

Okazją do spotkania był „Dzień Dziecka”. Kilkunastu mężczyzn odbywających karę pozbawiania wolności w Zakładzie Karnym w Garbalinie miało możliwość spędzania czasu ze swoimi dziećmi, udowadniając przy tym, że mimo pozbawienia wolności chcą mieć czynny i wartościowy udział w ich życiu.

Jednym z elementów resocjalizacji jest utrzymywanie więzi społecznej z rodzinami osadzonych. Więź rodzinna skazanych, utrzymywana na określonym poziomie, stanowi podstawę dla readaptacji społecznej. Utrzymywanie poprawnej więzi społecznej osób pozbawionych wolności z ich rodzinami ma istotne znaczenie dla poprawnego przebiegu procesu resocjalizacji i jej końcowego efektu.

Służba Więzienna świadoma jest, jak ważne znaczenie dla resocjalizacji ma kontakt z rodziną. Dlatego programy z zakresu integracji rodzin są jednymi z ważniejszych programów readaptacyjnych realizowanych przez jednostki penitencjarne.

 

st. szer. Martyna Michalak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej