Funkcjonariusz z Zakładu Karnego w Garbalinie, to kolejny honorowy dawca szpiku, który podarował swoje komórki macierzyste choremu pacjentowi. W ten sposób przekazał dar najcenniejszy, oddał cząstkę samego siebie, dając szansę na ocalenia ludzkiego życia, życia, które jest przecież darem najcenniejszym.

Sierżant Paweł Stańczyk, jest funkcjonariuszem Służby Więziennej od 10 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Karnym w Garbalinie, od stanowiska strażnika działu ochrony w 2012 roku. Na chwilę obecną, po prawie dekadzie służby, jest nadal funkcjonariuszem działu ochrony, jednak dziś realizuje już swe obowiązki służbowe jako oddziałowy.

Jak relacjonuje, jako potencjalny kandydat na tzw. dawcę szpiku, zarejestrował się już w 2014 roku, będąc w tym czasie na szkoleniu podoficerskim, w ówczesnym Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Pomimo faktu, iż przez prawie siedem lat nikt z polskiej Fundacji DKMS, nie zgłosił się do niego, nie zawahał się ani przez chwilę, kiedy wreszcie telefon z fundacji zadzwonił. Po wykonaniu wielu specjalistycznych badań, został zakwalifikowany do oddania tzw. szpiku kostnego aby pomóc swemu genetycznemu bliźniakowi. Przez dwa dni, w bydgoskim szpitalu specjalistycznym, pobierano mu komórki macierzyste i jak deklaruje, cały zabieg jest bezpieczny i praktycznie bezbolesny.

Pan sierżant Stańczyk, zachęca każdego chętnego do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. Nic nas to faktycznie nie kosztuje, a możemy przecież komuś uratować życie. Trzeba być człowiekiem wrażliwym na cierpienie innych, oddając cząstkę siebie, możemy dać szansę na powrót do zdrowia, na powrót do normalnego życia nieznanej nam osobie, a jednak naszemu bliźniakowi.

Fundacja DKMS, działa w Polsce od 2008 roku, jako niezależna organizacja non -profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. Na świecie zarejestrowanych jest ponad 37.000 000 mln potencjalnych Dawców szpiku, a w samej Polsce – zarejestrowanych ponad 1.700 000 tysięcy. Statystycznie, codziennie 20 Dawców z baz Fundacji DKMS oddaje krwiotwórcze komórki macierzyste. Jak podają źródła, to jednak wciąż jest za mało!

Życzymy Panu sierż. Pawłowi Stańczykowi, dużo cierpliwości na służbie oraz dużo zdrowia aby jeszcze nie raz pomógł innym potrzebującym pomocy. Gratulacje!

 

mjr Adam Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej