Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, przeprowadzone zostały ćwiczenia specjalistyczne, realizujące scenariusz wybranych zagadnień ochrono – obronnych jednostki, pn. ”Garbalin 2021”.

Głównym założeniem ćwiczeń specjalistycznych, po wprowadzeniu ich już w fazę praktyczną, było doskonalenie umiejętności kierowania działaniami ochronnymi przez kadrę kierowniczą, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

 

W konsekwencji właściwie podjętych decyzji kierownictwasynchronizacji działań podległych funkcjonariuszy, sytuacja kryzysowa została opanowana. Symulacja zagrożenia bezpieczeństwa zakładu karnego, sprawdzić miała koordynację i umiejętności przede wszystkim funkcjonariuszy SW przy ścisłej kooperacji z jednostkami zewnętrznymi. Szkolenie zrealizowane zostało przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji w Łęczycy.

 

 

mjr Adam Kowalski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej