W dniu 7 października 2021 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ppłk Adam Syhłowyj oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz zawarli porozumienie w ramach, którego skazani będą uczestniczyć w pracach na terenie miejscowych lasów oraz Ośrodka Edukacji Historyczno - Przyrodniczej Wilczy Szaniec w Gierłoży. Współpraca ukierunkowana będzie na readaptację społeczną osadzonych poprzez uczestnictwo w pracach porządkowych, dokonywanie nasadzeń, a także edukację leśną, przyrodniczą oraz historyczną na terenie Wilczego Szańca.

Razem możemy więcej

Podjęte działania mają na celu przynieść wymierne korzyści leśnikom, lokalnej społeczności, turystom, osadzonym, a przede wszystkim PRZYRODZIE !!!  Z jednej strony będziemy mieli zadbane i  uporządkowane tereny leśne, odnowione ścieżki edukacyjne, kolejne nasadzenia. Z drugiej strony osoby pozbawione wolności będą miały pożytecznie zagospodarowany czas, poczucie dobrze wykonanej pracy oraz nowe pozytywne doświadczenia.

Zespół medialny ZK w Dublinach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej