Miting AA z osobami z zewnątrz, udostępnianie literatury pozyskanej dzięki współpracy z Anonimowymi Alkoholikami, rozpowszechnianie ulotek i audycje o tematyce antyalkoholowej to działania, w których osadzeni w Zakładzie Karnym w Dublinach mogli brać udział z okazji Światowego Dnia Trzeźwości.

Święto, obchodzone corocznie 15 kwietnia, wpisało się już na stałe w repertuar organizowanych w jednostce oddziaływań w ramach zapobiegania uzależnieniom. Lokalny radiowęzeł, w przygotowanych przez psychologa audycjach, informował o zasadach profilaktyki uzależnień, skazanym udostępniono w bibliotece książki, czasopisma i ulotki o tematyce antyalkoholowej, pozyskane dzięki współpracy z Biurem Służby Krajowej AA, z którym Zakład Karny w Dublinach współpracuje w ramach Porozumienia. Miting AA, w którym wzięło udział 11 osadzonych, był dla nich okazją do zapoznania się z filozofią Anonimowych Alkoholików i zmotywowania do dalszego do udziału w spotkaniach, które wkrótce rozpoczną się na terenie jednostki, po okresie przerwy wymuszonej pandemią. Za zaangażowanie w promowanie trzeźwości dziękujemy osobom z grupy AA, które przyjeżdżają do nas aby oddziaływać własnych przykładem.

 

tekst i zdjęcia: Karolina Strumiłowska - Korzeniewska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej