15 kwietnia jest świetną okazją do przypomnienia, jak szkodliwe i  niebezpieczne jest picie w nadmiarze nie tylko wódki, ale również piwa czy wina.

Współpraca w służbie profilaktyki

Spotkanie profilaktyczne z psychologiem, udostępnianie i wyeksponowanie literatury pozyskanej dzięki współpracy z Fundacją Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików, ale również  rozpowszechnianie ulotek i audycje o tematyce antyalkoholowej to działania z okazji Światowego Dnia Trzeźwości.

Dzień Trzeźwości ma zwrócić uwagę na szkodliwy wpływ alkoholu na ludzkie życie. W związku z tym, w sposób szczególny w obchodzenie tego dnia zaangażowali się funkcjonariusze działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Dublinach. Z ich inicjatywy skazani wzięli udział w zorganizowanym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego spotkaniu  z psychologiem.  Jego celem było przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat rozwoju choroby uzależnienia, pokazanie wpływu alkoholu na ich dotychczasowe życie i karalność, a także zmotywowanie do wprowadzenia zmian w stylu życia poprzez ograniczenie picia, albo podjęcie decyzji o zachowanie abstynencji.

Działania readaptacyjne

Lokalny radiowęzeł, w audycjach przygotowanych z okazji tego dnia, informował o sposobach zapobiegania uzależnieniom, skazanym udostępniono w bibliotece  materiały-czasopisma i ulotki o tej tematyce. Być może kolejny rok pozwoli na ''bardziej otwarte'' obchodzenie tego dnia przy udziale osób z zaprzyjaźnionej grupy wsparcia AA.

Zespół prasowy ZK Dubliny

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej