7 maja 2022 roku Zakład Karny w Dublinach w ramach programu resocjalizacji "Start w ekologię" uczestniczył w sprzątaniu terenów lasów państwowych.

Praca w służbie historii

Dostrzegając potrzebę troski o tereny ważne historycznie, jak i realizując podstawowe zadania służbowe w ramach prowadzonych oddziaływań penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności, Zakład Karny w Dublinach uczestniczył w sprzątaniu terenów leśnych. Ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów zabytkowych wpisuje się w podstawowe założenia prowadzonego w jednostce programu readaptacji społecznej skazanych pn. "Start w ekologię". Zabytki, rozumiane szerzej, jako dziedzictwo zarówno materialne, jak i niematerialne, są uznawane za czynnik prorozwojowy o coraz większym znaczeniu dla nowoczesnych społeczeństw.

Współpraca z Lasami Państwowymi 

W ramach porozumienia podpisanego z Nadleśnictwem Srokowo grupa skazanych uczestniczyła w akcji sprzątania terenów Wilczego Szańca – byłej kwatery Hitlera. Atrakcyjna lokalizacja terenu, na którym była przeprowadzona akcja oraz szlachetny cel sprzątania świata był wielką motywacją do zaangażowanego udziału skazanych. W akcji udział brało pięciu skazanych, którzy przez kilka godzin zbierali nieczystości z lasów i bunkrów "Wilczego Szańca", w wyniku czego zebrano ponad 10 dużych worków nieczystości. Akcja miała za zadanie podjąć usystematyzowane działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej skazanych.

 

Tekst i zdjęcia: mł.chor. Kacper Zubowicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej