W piątek 29 października br. rozpoczęto realizację działań zawartych w porozumieniu pomiędzy Zakładem Karnym w Dublinach, a Nadleśnictwem Srokowo. Celem jest współpraca ukierunkowana na readaptację społeczną osadzonych.

Współpraca rozpoczęta

Osadzeni z Zakładu Karnego w Dublinach uczestniczyć będą w pracach porządkowych, dokonywaniu nasadzeń, a także edukacji leśnej, przyrodniczej oraz historycznej na terenie miejscowych lasów oraz Wilczego Szańca. Podjęte działania mają na celu przynieść korzyści leśnikom, lokalnej społeczności, turystom, osadzonym, a przede wszystkim PRZYRODZIE !!!

Pierwsz krok

Tego dnia grupa 6 osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Giżycku uczestniczyła w pracach porządkowych na terenie Ośrodka Edukacji Historyczno - Przyrodniczej Wilczy Szaniec w Gierłoży. W ramach akcji uporządkowano tereny leśne, ścieżki edukacyjne oraz okoliczne fortyfikacje z czasów II wojny światowej.

Edukacja historyczna to bardzo ważna część porozumienia, która ma wpływ na stosunek skazanych do dziedzictwa kulturowego. Dlatego też, oprócz udziału w pracach porządkowych, skazani mieli możliwość wysłuchania Pana Wojciecha Kozioł Specjalisty ds. promocji turystyki i edukacji OEH-P "Wilczy Szaniec", który  opowiedział o historii Kwatery Głównej Wodza III Rzeszy oraz decyzjach podjętych na jej terenie, które miały wpływ na losy II wojny światowej.

Zwieńczeniem dnia pełnego pracy oraz nowych informacji dotyczących historii regionu była miła niespodzianka przygotowana przez nadleśnictwo w postaci ogniska.

Zespół medialny ZK w Dublinach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej