Promocja Służby Więziennej jako atrakcyjnego i stabilnego pracodawcy oraz zapoznanie młodzieży z zasadami rekrutacji to tematy kolejnego spotkania z uczniami szkoły ponadpodstawowej, które odbyło się w dn. 18.05.2022r. w Zakładzie Karnym w Dublinach. Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie mieli okazję poznać naszą formację i dowiedzieć o jej roli dla ochrony społeczeństwa.

W czasie spotkania młodzież miała możliwość zapoznać się z ofertą związaną z możliwością zatrudnienia w Służbie Więziennej, dowiedzieć jak wyglądają obowiązki funkcjonariuszy na poszczególnych stanowiskach w zakładzie karnym oraz doświadczyć kontaktu z użytkowanym w zakładzie karnym sprzętem i jednostkami broni, pod nadzorem doświadczonych funkcjonariuszy działu ochrony. Stabilizacja, możliwość rozwoju osobistego i zawodowego zainteresowały odwiedzających. Dzięki prezentacjom multimedialnym i tym z wykorzystaniem sprzętu, uczniowie zobaczyli jak wygląda zakład karny ''z drugiej strony kraty''. Jak zwykle przy spotkaniach z młodzieżą największe emocje wzbudził pokaz pracy przewodnika z psem specjalnym.

Dziękujemy za zaangażowanie funkcjonariuszom uczestniczącym w spotkaniu, a nauczycielom i uczniom za danie nam okazji do zaprezentowania naszej Służby.

 

Tekst oraz zdjęcia: kpt. Karolina Strumiłowska-Korzeniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej