Zakład Karny w Dublinach realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach programu w Zakładzie Karnym w Dublinach wyszkolono już ponad 220 osadzonych w kilku specjalnościach: "Technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz – szpachlarz", "Technolog robót wykończeniowych w specjalności termomodernizator", Technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz – glazurnik","Brukarz", "Elektryk/Monter Sieci Elektrycznych do 1 kV", "Zagospodarowanie terenów zielonych". Dzięki ciężkiej pracy kadry penitencjarnej, działu kwatermistrzowskiego oraz działu ochrony osoby pozbawione wolności mogą uczyć sie nowych zawodów przydatnych po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Aktualnie dwunastu kolejnych osadzonych zdobywa konkretne umiejętności zawodowe w zawodzie "kucharz małej gastronomii". Zdobyte kwalifikacje to przede wszystkim zwiększenie ich szans na znalezienie pracy po opuszczeniu murów więzienia, a co za tym idzie właściwą socjalizację.


Opracował: kpt. Karol Cwalina

Zdjęcia: st.szer. Mateusz Gniewek.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej