W dniu 13 marca 2019 roku w Zakładzie Karnym w Dublinach odbyła się odprawa roczna, w której udział wzięła Pani płk Elżbieta Jankowska Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie oraz Dyrekcja i kierownictwo zakładu

Wiodącym tematem była realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów”. Działania podjęte przez Służbę Więzienną przyczyniły się do znacznego wzrostu zatrudnienia skazanych. W Zakładzie Karnym osiągnięto zatrudnienie na poziomie blisko 64%. W trakcie odprawy omówiono bieżącą sytuację z zakładzie, podsumowano działalność zrealizowaną w 2018 roku oraz rezultaty pracy poszczególnych pionów służby. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie pozytywnie oceniła funkcjonowanie tutejszej jednostki w roku 2018. Płk Elżbieta Jankowska podziękowała wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie w wykonywane obowiązki oraz oddanie służbie. W ramach odprawy przedstawiono również plany przewidziane do realizacji w 2019 roku

Opracowanie: kpt. Karol Cwalina

zdjęcia: kpt. Karol Cwalina

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej