W dniu 29 marca 2022 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dublinach spotkali się z uczniami klasy mundurowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie.

Spotkanie z młodzieżą

Wizyta funkcjonariuszy odbyła się w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Dublinach i Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego. Celem spotkania była promocja naszej formacji oraz zapoznanie uczestników ze specyfiką i realiami służby w jednostce penitencjarnej. Kadra nauczycielska i uczniowie mieli okazję zobaczyć ''świat za kratami'' dzięki prezentacji multimedialnej ukazującej zadania i uprawnienia Służby Więziennej oraz specyfikę jednostki typu półotwartego. Dzięki udziałowi funkcjonariusza działu ochrony ''przyszli mundurowi'' mogli doświadczyć kontaktu z odpowiednio zabezpieczonymi jednostkami broni, środkami przymusu bezpośredniego oraz poznać podstawowe techniki interwencyjne. Elementem spotkania była także promocja Służby poprzez zachęcenie przyszłych maturzystów do dalszego kształcenia w Szkole Wyższej Wymiary Sprawiedliwości.

Zespół medialny ZK Dubliny

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej