Porozmawiajmy o zmianie, czyli Dialog Motywujący w jednostkach penitencjarnych na przykładzie Zakładu Karnego w Dublinach.

Dążenie do zmiany swojego życia jest podstawowym celem, przed którym stają osoby skazane. Pomoc w tym procesie jest jednym z zadań funkcjonariuszy Służby Więziennej, a w szczególności wychowawców i psychologów. Funcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej w swojej pracy posługują się nowoczesnymi metodami prowadzenia rozmowy i motywowania osadzonych do zmiany. Jedną z najbardziej efektywnych metod wspomagania zmiany jest obecnie dialog motywujący. Jest to oparty na współpracy styl prowadzenia rozmowy, służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji do zmiany i zobowiązania do wprowadzenia zmian. W przeciwieństwie do metod skupionych na problemie, słabościach i narzucaniu gotowych rozwiązań, które bywają mało skuteczne ta wymaga dowartościowania, poszukiwania i potwierdzenia mocnych stron  i potencjału człowieka.

To nowe podejście do człowieka wykorzystywane jest również w czasie realizacji programu Motywator. Opracowany w Norwegii z powodzeniem od kilku lat funcjonuje w polskich jednostach penitencjarnych. Realizuje go m.in. Zakład Karny w Dublinach. Program ma sprawdzone podstawy teoretyczne i został starannie zaadaptowany do polskich warunków. Jego celem jest dostarczenie uczestnikom wiary w to, że zmiana jest możliwa oraz udzieleniu pomocy we wzbudzeniu i podtrzymaniu do niej motywacji.

Nie osiągniesz tego co chcesz, osiągniesz to co wypracowałeś.

W czasie grupowych i inywidualnych sesji programu skazany ma możliwość nabycia wglądu w swoje zachowanie i uświadomienia sobie możliwości jego modyfikacji tak, aby jego własne cele mogły zostać osiągnięte. Dzięki takiemu podejściu program od lat cieszy się stałym zainteresowaniem wśród osadzonych, a jego ewaluacja wskazuje na sens jego dalszego wdrażania. 

 

Tekst: kpt. Karolina Strumiłowska-Korzeniewska
Zdjecia: archiwum ZK Dubliny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej