Przed nami Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadający w tym roku 21 października. Zostanie poprzedzony Tygodniem Mediacji. Corocznie Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest w trzeci czwartek października.

Święto zostało zainicjowane w 2005 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów. Celem tego dnia jest rozpowszechnianie oraz wspieranie metod pokojowego rozwiązywania konfliktów. 

W tym dniu na całym świecie odbywają się bezpłatne spotkania z mediatorami, a także organizowane są dni otwarte w sądach i prokuraturach. Obok Międzynarodowego Dnia Mediacji obchodzimy również Tydzień Mediacji w Polsce ustanowiony z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości w tygodniu, w którym przypada M.D.M. Szczególnie w tym czasie należy zwrócić uwagę na ważną rolę mediacji we wszystkich dziedzinach życia. Mediacje są sposobem rozwiązywania konfliktów, w których bezstronny i neutralny mediator towarzyszy stronom w procesie dochodzenia do kompromisu, ugody, rozwiązania konfliktu. Należy podkreślić, że mediacje są dobrowolne i poufne, a rola mediatora polega na wspieraniu wszystkich stron w prawidłowej komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów. Mediator wspiera oraz koordynuje wypracowanie satysfakcjonujących oraz świadomych dla każdej ze stron rozwiązań. Mediować można w każdej dziedzinie ważne, aby wszystkie strony dążyły do osiągnięcia kompromisu. W mediacjach nikt nie przegrywa, ich zasadą jest znalezienie rozwiązania, które zadowoli każdą ze stron. Zagadnienie mediacji jest warte bliższego poznania, także zachęcamy do udziału w wydarzeniach związanych z tym zagadnieniem. Informacji na temat wydarzeń należy szukać na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych sądów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zespół medialny ZK w Dublinach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej