W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) grupa 10 osadzonych zdobyła nowe kwalifikacje zawodowe.

grafika.jpg
Malarz - Glazurnik to jeden z deficytowych zawodów na rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie kolejni skazani nabyli poszukiwane umiejętności zawodowe, a także nauczyli się racjonalnego gospodarowania czasem, sposobów szukania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą. Do udziału w kursach w pierwszej kolejności kierowani są skazani nie posiadający żadnego wykształcenia lub też mający przerwę w wykonywaniu wyuczonego zawodu. Wsparciem obejmowane są również osoby niepełnosprawne oraz osoby posiadające wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe, a nie pracujące dotychczas w wyuczonych profesjach.

Zespół medialny ZK w Dublinach

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej