W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń, w dniu 25 marca 2022 roku zostały wypracowywane kolejne rekomendacje dla Dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń, w dniu 25 marca 2022 roku zostały wypracowywane rekomendacje dla Dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W związku z powyższym, w porozumieniu z właściwym sędzią penitencjarnym oraz organami dysponującymi, od dnia 28 marca 2022 roku planowane jest kontynacja udzielania widzeń z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego. W oparciu o artykuł 247 Kodeksu karnego wykonawczego dodatkowo obowiązywały będą między innymi poniższe uregulowania:


1.    Łączna liczba osób odwiedzających nie może przekroczyć trzech (tj. maksymalnie 1 osoba dorosła i dwoje dzieci lub dwie osoby dorosłe i jedno dziecko).
2.    Widzenia udzielane są zgodnie z limitem określonym w art. 91 pkt 8 Kkw.
3.    Odstępuje się od stosowania zabezpieczeń uniemożliwiających bezpośredni kontakt, które dotychczas obowiązywały.
4.    Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.
5.    Widzenia nie podlegają łączeniu.
6.    Kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte, a ich wyposażenie zabezpieczone.
7.    W trakcie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.
8.    W trakcie widzenia osoby odwiedzające oraz osadzeni zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia.
9.    Przed rozpoczęciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.
10.    Po zakończeniu widzenia stoliki poddaje się dezynfekcji.
11.    Zgłoszenie rodzin oraz osób bliskich na widzenie odbywa się za pomocą systemu rejestracji mailowej lub telefonicznej.
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej