Z dniem 02 czerwca 2022 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie powołał ppor. Radosława Markuc na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach.

Dyrektor Radosław Markuc jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie - Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie na kierunku pedagogika -  resocjalizacja z socjoterapią w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. W szeregi Służby Więziennej wstąpił 1 października 2008 r.,  zasilając dział ochrony Zakładu Karnego w Barczewie na stanowisku strażnika. Przez kolejne lata w Zakładzie Karnym w Barczewie pełnił służbę na kilku stanowiskach działu ochrony, zdobywając cenne zawodowe doświadczenie.

24 maja 2019 r. ukończył szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Kolejnym etapem służby, dnia 1 października 2019 r., było mianowanie na stanowisko kierownika działu ochrony, gdzie następnie od 1 kwietnia 2021 r., powołany został na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie.

Nowemu Dyrektorowi gratulujemy awansu i życzymy owocnej służby i dobrej współpracy z załogą jednostki!

 

Tekst: ppor. Mateusz Wierzbowski
Zdjecia: st.chor. Karol Ziemkowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej