Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, a także w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem w województwie warmińsko-mazurskim potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 21 lipca 2020 roku, od godz 14:30 na terenie Zakładu Karnego w Dublinach oraz Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Dublinach do dnia 31 lipca 2020 roku do godz 14:30, wstrzymuje się:

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

2. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4. Dodatkowo podjęte zostaną wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń. Osobom pozbawionym wolności zostaną zostanie umożliwione utrzymywanie kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej