Komunikat dotyczący zasad i organizacji widzeń w Zakładzie Karnym w Dublinach w czasie epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Z uwagi na konieczność minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych wynikających z rekomendacji służb sanitarnych, jak również uwzględniając potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin od dnia 28 lutego 2022 roku na terenie Zakładu Karnego w Dublinach, na podstawie art. 247 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, realizowane będą widzenia zgodnie z następującymi zasadami:

1. W widzeniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby, tj. jedna osoba pełnoletnia i jedno niepełnoletnie dziecko.

2. Widzenie trwa 60 minut.

3. Widzenie odbywało się będzie wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie.

4. Czas widzenia nie może przekroczyć jednej godziny.

5. Osoba bliska w dniu widzenia zobowiązana jest stawić się do jednostki na 20 min. przed ustaloną godziną jego rozpoczęcia.

6. Osoby udające się na widzenie zobowiązane są posiadać maseczkę do zakrywania ust i nosa oraz do dokonania dezynfekcji rąk.

7. Wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.

8. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza w przygotowanych stanowiskach przedzielonych ścianką z pleksi w taki sposób, że osoby odwiedzające nie mają możliwości fizycznego kontaktu z osobami pozbawionymi wolności jednocześnie umożliwiając kontakt wzrokowy i rozmowę.

9. Obowiązuje zachowanie półtorametrowego dystansu pomiędzy osadzonym, a osobami odwiedzającymi, a także pomiędzy rodzinami.

10. Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przez rozpoczęciem widzenia. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie jednostki.

11. Przed rozpoczęciem widzenia obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury osób odwiedzających i osadzonych.

12. Nie udziela się widzeń w formie nagród i ulg.

13. Kącik zabaw dla dzieci jest zamknięty, a jego wyposażenie zabezpieczone.

 

Widzenia w Zakładzie Karnym w Dublinach będą realizowane w czwartek i niedzielę oraz 25 grudnia w godzinach 8:00-9:00, 10:00-11:00, 12:00-13:00, 14:00-15:00.
Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest telefonicznie pod numerem 89 754 38 31, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_dubliny@gov.pl, w dni robocze w godzinach 9:00 – 14:00

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej