W dniu 28.05.2022 r. w Górowie Iławeckim wspólnie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Kamińsku wzięliśmy udział w Dniach Rodziny oraz zawodach sportowych w ramach Powiatowych Mistrzostw Młodzieżowych Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dzięku udziale w przedsięwzięciu mieliśmy okazję przedstawić naszą formację, odpowiedzieć o zasadach rekrutacji oraz korzyściach jakie wiążą się z podjęciem służby. Dziękujemy prezesom poszczególnym OSP oraz strażakom, zarówno tym starszym jak i młodszym, za miłe przyjęcie, wymianę poglądów oraz doświadczeń. 

Jednocześnie liczymy na dalszą, owocną współprace. 

 

Ponadto przypominamy, iż nadal trwa rekrutacja do Zakładu Karnego w Dublinach i innych jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie. 

Gwarantujemy:

- stabilne zatrudnienie

- emeryturę po 25 latach służby 

- nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe 

- równoważnik za umundurowanie

 

Chcesz wiedzieć więcej ? Szczegółowe informację, poniżej: 

 https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-olsztynie

 https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-w-dublinach

 

Tekst: ppor. Mateusz Wierzbowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej