W ramach programu „Obywatel Świata” w dniu 25.05.2019 roku wychowawca wraz z grupą 6 osadzonych uczestniczył w inscenizacji Bitwy pod Wopławkami.

Inscenizacja bitwy pod Wopławkami jest wydarzeniem mającym swoje odniesienie w historii. Nieopodal wsi Wopławki w powiecie kętrzyńskim znajduje się „Krwawa Góra”. Ta góra i jej okolice były świadkiem dramatycznych wydarzeń z 1311 roku. W czasie zapustów pod Wopławkami doszło do bitwy okrzykniętej bitwą stulecia pomiędzy rycerzami Zakonu krzyżackiego dowodzonymi przez wielkiego komtura Henryka von Plötzkau, a wojskami litewskimi dowodzonymi przez księcia litewskiego Witenesa. Cztery tysiące wojów litewskich wracało z łupieskiej wyprawy na Warmię. Wojowie mordowali ludzi, rabowali kościoły, a nawet spalili Lidzbark, prowadząc ze sobą 1200 jeńców. 28 kwietnia 1311 r. wielki komtur Henryk von Plötzkau z rycerzami zakonnymi napadł na srogich wojów litewskich i po trzykrotnym przypuszczeniu szturmu na ich obozowisko pokonał najeźdźców.
W roku 1936 w 625 rocznicę bitwy, na „Krwawej Górze„ ustawiony został kamień z wyrytym wizerunkiem skrzyżowanych mieczy, pod którymi widnieje data 1311. Monument stoi tam do dziś. Na pamiątkę tego wydarzenia od dziewięciu lat odbywa się inscenizacja, w której istotny udział mają również funkcjonariusze i osadzeni z Zakładu Karnego w Dublinach. Udział w powyższym wydarzeniu miało również charakter edukacyjny oraz resocjalizacyjny, co jest podstawową wartością w pracy penitencjarnej. Osadzeni z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w inscenizacji bitwy i zadeklarowali chęć udziału w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

 

Tekst i zdjęcia: mł.chor. Kacper Zubowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej