Integracja rodzin to program resocjalizacji, który od wielu lat cieszy się popularnością wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Dublinach.

Celem programu jest zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez umożliwienie osadzonym dodatkowych kontaktów z najbliższymi-ich dziećmi, żonami, partnerkami, rodzicami i rodzeństwem. Obchodzony 23.06.2019r. Dzień Ojca był okazją do umożliwienia osadzonym, którzy posiadają dzieci, dodatkowej możliwości skontaktowania się z nimi. Wprowadzenie możliwości kontaktowania się osadzonych z osobami bliskimi poprzez komunikator Skype, urozmaiciło program, który wcześniej opierał się na dodatkowych widzeniach w jednostce. W kolejnej już edycji programu udział wzięło 11 osadzonych. Wcześniej spotkali się oni z wychowawcą prowadzącym program, omówili znaczenie rodziny w życiu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem roli ojca, zapoznali z celami programu i zasadami obowiązującymi w czasie jego trwania. Kolejne edycje programu są już zaplanowane.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Pawelec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej