W dębickiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczystość powołania Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego.

W dniu 4 kwietnia br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie ppłk Stanisław Kotula powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy mjr. Stefana Sołtysa.

W dniu dzisiejszym w dębickiej jednostce penitencjarnej z tej okazji odbyła się odprawa kadry kierowniczej, podczas której Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie przedstawił nowego Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy.

mjr Stefan Sołtys dotychczas pełnił służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie na stanowisku Specjalisty.

Opracował: mjr Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej