W Zakładzie Karnym w Dębicy realizowany jest ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W Służbie Prawu".

W dniu 09.03.2023 r. w Zakładzie Karnym w Dębicy gościliśmy młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie wraz z opiekunami. Spotkanie odbyło się w ramach nowego ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W Służbie Prawu". W trakcie programu rozmawialiśmy m.in. o tym czym jest prawo i jakie są jego rodzaje, jakie konsekwencje niesie za sobą przestępczość wśród młodzieży, jak działa polski system więziennictwa. 

Zajęcia przeprowadzone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko ze względu na prezentowane treści ale również dlatego, że uczniowie mieli możliwość wejścia poza mury więzienne, czyli do miejsca, które na codzień jest niedostępne dla ogółu. Poruszana tematyka miała za zadanie pomoc w kształtowaniu właściwych postaw młodych ludzi, przygotowanie ich do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących przyszłości życiowej i zawodowej, w tym również wyboru możliwej dalszej ścieżki kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, której oferta została również zaprezentowana. Omówienie specyfiki i zadań jakie na co dzień realizuje Służba Więzienna niewątpliwie przyczyniło się do promocji formacji wśród młodzieży, która niebawem stawać będzie przed wyborem kolejnego etapu kształcenia lub podjęcia zatrudnienia.

Opracował: por. Łukasz Dec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej