Funkcjonariusze dębickiego Zakładu Karnego aktywnie współpracują ze szkołami i przedszkolami.

W 2019 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy wielokrotnie odwiedzali szkoły i przedszkola w naszym regionie.

W ramach współpracy z instytucjami oświatowymi, dzieci oraz młodzież szkolna miała okazję zapoznać się z zawodem funkcjonariusza Służby Więziennej, zadaniami realizowanymi przez formację oraz dowiedzieć się o zagrożeniach w ramach lekcji profilaktycznych.

Na zaproszenie zaprzyjaźnionych przedszkoli, tj. Przedszkola nr 1 w Kolbuszowej oraz Przedszkola Publicznego w Bratkowicach, funkcjonariusze promowali czytelnictwo i doradztwo zawodowe.

Młodzież szkół ponadpodstawowych z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku, Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy im. Króla Władysława Jagiełły oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej poznawała aspekty funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego, wybrane zagadnienia kodeksu karnego wykonawczego, wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności.

Zakład Karny w Dębicy gościł również u siebie młodzież zainteresowaną penitencjarystyką oraz specyfiką pracy w formacjach mundurowych.

Dębicka jednostka penitencjarna również w tym roku jest otwarta dla społeczności lokalnej i zamierza kontynuować współpracę tak ze szkołami, jak i ośrodkami akademickimi.

 

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej