Promocja zatrudnienia w naszej formacji przez Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy oraz rzeszowskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

W dniu 20.10.2022 r. funkcjonariusz Zakładu Karnego w Dębicy ppor. Łukasz Dec wraz z funkcjonariuszami GISW wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym na terenie Zespołu Szkół im. ks dra Jana Zwierza w Ropczycach. Wizyta funkcjonariuszy w placówce miała na celu promocję zatrudnienia w Służbie Więziennej, przybliżenie tematyki związanej z więziennictwem, kształtowanie postaw młodych ludzi, przygotowywanie ich do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących przyszłości życiowej i zawodowej, w tym również wyboru dalszej ścieżki kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości oraz podjęcia pracy w Służbie Więziennej.

Zajęcia przygotowane i przeprowadzone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów ale również nauczycieli. Pokaz sprzętu ochronnego i sposobu jego wykorzystywania, połączony z omówieniem specyfiki i zadań jakie na co dzień realizuje Służba Więzienna niewątpliwie przyczynił się do promocji formacji wśród młodzieży, która niebawem stawać będzie przed wyborem kolejnego etapu kształcenia lub podjęcia zatrudnienia.

Opracował: ppor. Łukasz Dec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej