"Wiele jeszcze zostało do zrobienia. I długa droga przed człowiekiem. Ale jedno wydaje mi się pewne: Niezależnie od wszystkiego, na wskroś i wbrew, głosy ofiar nie zamilkną i ziemia ich krzyku nie ukryje"

W dniu 27.04.2022r odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne na Górze Śmierci w Pustkowie k. Dębicy. Program uroczystości obejmował Mszę Świętą, Apel Pamięci i złożenie wieńców. Przy tej okazji otwarta została nowa ekspozycja historyczno-dydaktyczna przy Górze Śmierci „Polska Walcząca. Polskie Państwo podziemne”. Jest to już wieloletnia lokalna tradycja, celem której jest oddanie hołdu wszystkim ofiarom okupacji niemieckiej walczącym o niepodległość Ojczyzny, a także upamiętnienie tysięcy więźniów rożnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w niemieckich obozach pracy przymusowej w Pustkowie.

W obozie który znajdował się w Pustkowie, Niemcy dokonali olbrzymiej ilości mordów. Trudne do ustalenia są dokładne liczby ofiar. Niemniej obóz SS w Pustkowie stał się cmentarzem dla wielu tysięcy więzionych żołnierzy i cywilów. Szacuje się, że ogółem pochłonął około 8900 ofiar, w tym około 2000 Żydów, ponad 5000 jeńców radzieckich i blisko 2000 Polaków. Był więc obozem śmierci, a nie obozem pracy bądź obozem jenieckim, jak chcieli go określać dla zmylenia opinii jego hitlerowscy twórcy".

Na uroczystość przybyli przedstawiciele świata kultury i nauki oraz władze samorządowe z całego Podkarpacia. Przybyli także szczególnie ważni goście - przedstawiciele poszczególnych kół wojewódzkich i terenowych Związków Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, delegacje Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, reprezentanci Związku Inwalidów Wojennych i wielu innych organizacji kombatanckich, parlamentarzyści, władze samorządowe, przedstawiciele szkół, instytucji i wielu innych organizacji społecznych oraz politycznych. Obok pozostałych formacji mundurowych, Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy –ppłk Krzysztof Maźnicki.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej