Wiceminister Sprawiedliwości – Marcin Warchoł uczestniczył w otwarciu Ośrodka Kuratorskiego Działającego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy. Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentowali: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie - ppłk Krzysztof Kulczycki wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Dębicy - ppłk. Krzysztofem Maźnickim.

W dniu dzisiejszym (9 września) w Dębicy odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Kuratorskiego Działającego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy.

W oficjalnym otwarciu ośrodka udział wzięli m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Starosta Powiatu Dębickiego, Wiceburmistrz Miasta Dębica, przedstawiciele samorządu, Prokurator Rejonowy, kuratorzy zawodowi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele służb mundurowych tj. Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej.

Ośrodek znajduje się w samym centrum miasta Dębica, przy ul. Cmentarnej 1. Jest to placówka o charakterze otwartym, która prowadzi w miejscu zamieszkania nieletnich działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną Skierowanie do ośrodka kuratorskiego nieletniego sprawcy czynu karalnego lub wykazującego przejawy demoralizacji jest jednym ze środków wychowawczych orzekanych przez Sądy w postępowaniu w sprawach nieletnich. Warunki oddziaływania wychowawczego w ośrodku kuratorskim pozwalają nie tylko na intensywniejszą pracę z nieletnim niż w wypadku zwykłego nadzoru, lecz także na bardziej indywidualne podejście w traktowaniu wychowanka, w czym realizuje się bardzo ważna zasada podmiotowego traktowania nieletniego. Zajęcia z uczestnikami prowadzą kierownik ośrodka oraz rodzinni kuratorzy zawodowi i społeczni.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej