Dyrektor ppłk Krzysztof Kulczycki z okazji Święta Służby Więziennej wręczył funkcjonariuszom dębickiej jednostki odznaki oraz akty nadania na wyższe stopnie służbowe.

Dzięki Ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku, dzień 8 lutego już po raz dziewiąty w historii jest obchodzony jako oficjalne Święto Służby Więziennej.

Ta data to piękne nawiązanie do tradycji II Rzeczypospolitej. To właśnie w dniach 7 i 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekrety, które tworzyły podwaliny nowoczesnego więziennictwa w odrodzonej Polsce.

W dniu 26 lutego 2019 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy wzięli udział w uroczystej odprawie. Uroczystość święta Służby Więziennej była okazją do wręczenia odznaczeń i awansów wyróżnionym funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Dębicy jako wyraz uznania ich zaangażowania i profesjonalnej służby. Po odczytaniu rozkazów personalnych Dyrektor dębickiej jednostki ppłk Krzysztof Kulczycki dokonał wręczenia odznaczeń i awansów.

Dokonania współczesnej Służby Więziennej i nasze motto „Ochrona, Bezpieczeństwo, Resocjalizacja” to nie tylko puste słowa ale rzeczywisty profesjonalizm, zaangażowanie i codzienna ciężka praca. Prawdziwą siłą służby są ludzie, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej

W imieniu awansowanych i odznaczonych głos zabrał chor. Krzysztof Szczepkowicz, który podziękował za uznanie i jednocześnie wyraził przekonanie, że otrzymane awanse to przede wszystkim zobowiązanie do dalszych starań w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych oraz sumiennej pracy.

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:

SSR Waldemar Krok

Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy

Jacek Żak

Prokurator Rejonowy w Dębicy

podinsp. Artur Kościelnik

z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy

mł. bryg. Marcin Radzik

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

Sylwester Bieszczad

Komendant Straży Miejskiej w Dębicy

Zdjęcia: kpt. Mariusz Konefał

Tekst: mjr Krzysztof Maźnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej