W dniu 23 lipca br. na terenie dębickiego zakładu karnego gościła ekipa telewizyjna TVP Rzeszów przygotowując materiał o realizowanych kursach zawodowych dla skazanych.

Ekipa telewizyjna rzeszowskiego oddziału  TVP gościła w dębickiej jednostce penitencjarnej. Celem wizyty było nakręcenie materiału na temat realizowanych szkoleń kursowych dla skazanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Od 2016 roku w tutejszej jednostce penitencjarnej realizowany jest projekt pod nazwą: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Celem programu POWER jest wzrost aktywności zawodowej osadzonych, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia, co ułatwi więźniom powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Szkolenia uzupełnione są o cykl zajęć aktywizacyjnych.

W roku 2019 zostało zaplanowanych 12 kursów zawodowych z zakresu technologa robót wykończeniowych, brukarza, ogrodnika, opiekuna osób niepełnosprawnych oraz kucharza. Realizowane szkolenia kursowe nie tylko są formą oddziaływań resocjalizacyjnych, również pomagają poprawiać wygląd jednostki, co warto pokazać ...

 

Opracował: kpt. Mariusz Konefał
 

Link do materiału TVP Rzeszów: https://rzeszow.tvp.pl/43672543/kursy-zawodowe-dla-osadzonych-w-zakladzie-karnym-w-debicy


 
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej