Pomimo trwającej epidemii wirusa COVID-19 w Zakładzie Karnym w Dębicy oraz Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie realizowane są szkolenia kursowe dla osadzonych.

power.jpg

Od 2016 roku w tutejszym zakładzie karnym realizowany jest projekt pod nazwą: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Celem programu POWER jest wzrost aktywności zawodowej osadzonych, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia, co ułatwi więźniom powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Szkolenia uzupełnione są o cykl zajęć aktywizacyjnych oraz pierwszą pomoc medyczną.

W roku 2020 zostało zaplanowanych 9 kursów zawodowych z zakresu technologa robót wykończeniowych, brukarza, ogrodnika, opiekuna osób niepełnosprawnych oraz kucharza. Zajęcia w aktualnej edycji projektu realizowane są w nietypowej formule, bo w reżimie sanitarnym.

Szkolenia kursowe nie tylko są formą oddziaływań resocjalizacyjnych ale również pomagają przywrócić nawyk pracy osobom pozbawionym wolności.

Opracował: kpt. Mariusz Konefał

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej