Z okazji Święta Służby Więziennej Dyrektor Okręgowy płk Marek Grabek wraz z Dyrektorem dębickiej jednostki ppłk. Krzysztofem Kulczyckim wręczyli funkcjonariuszom odznaki oraz akty nadania na wyższe stopnie służbowe.

Dzięki Ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku, dzień 8 lutego już po raz dziesiąty w historii jest obchodzony jako oficjalne Święto Służby Więziennej.

Ta data to piękne nawiązanie do tradycji II Rzeczypospolitej. To właśnie w dniach 7 i 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekrety, które tworzyły podwaliny nowoczesnego więziennictwa w odrodzonej Polsce.

W dniu 12 lutego 2020 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy wzięli udział w uroczystej odprawie. Uroczystość Święta Służby Więziennej była okazją do wręczenia odznaczeń i awansów wyróżnionym funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Dębicy jako wyraz uznania ich zaangażowania i profesjonalnej służby. Po odczytaniu rozkazów personalnych Dyrektor Okręgowy płk Marek Grabek oraz Dyrektor dębickiej jednostki ppłk Krzysztof Kulczycki dokonali wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Przy okazji dębickich uroczystości, wybrani funkcjonariusze z Dyrekcją jednostki na czele, zostali również wyróżnieni medalami od Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie NSZZ Policjantów, które zostały wręczone przez Wiceprzewodniczącego Mieczysława Klimka oraz Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy mł. insp. Roberta Żurka.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:

Michał Maziarka - Przewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Szewczyk - Burmistrz Miasta Dębica, Mateusz Cebula - Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Siwula - Zastępca Wójta Gminy Dębica, SSR Waldemar Krok - Prezes Sądu Rejonowego w Dębicy, Jacek Żak - Prokurator Rejonowy w Dębicy, mł. insp. Robert Żurek - Z-ca Komendanta Powiatowyego Policji w Dębicy, bryg. Krzysztof Marek - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, kpt. Marcin Rymarz - Zastępca Dowódcy 33 Batalionu Piechoty Lekkiej WOT w Dębicy, Sylwester Bieszczad - Komendant Straży Miejskiej w Dębicy, Mieczysław Klimek - Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie, Bożena Gosztyła Przewodnicząca Zarządu Okręgowego w Rzeszowie NSZZFiPW.

Tekst: kpt. Mariusz Konefał

Zdjęcia: kpt. Katarzyna Król

Piszą i mówią o nas:

http://debica.pl/aktualnosci/2020/02/pracownicy-zakladu-karnego-w-debicy-obchodzili-swieto-sluzby-wieziennej

http://powiatdebicki.pl/aktualnosci/aktualnosci/odznaczenia-dla-funkcjonariuszy-wieziennictwa-w-dniu-ich-swieta,art-1610

https://ziemiadebicka.pl/odznaczenia-dla-zasluzonych-funkcjonariuszy-sluzby-wieziennej/

https://www.youtube.com/watch?v=dQPZSOFidMo  

https://ptvr.pl/swieto-sluzby-wieziennej-w-debickiej-jednostce-penitencjarnej/

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej