Wizyta żołnierzy Armii Krajowej m.in. Prezesa i Wiceprezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy w dębickiej jednostce – spotkanie z funkcjonariuszami i osadzonymi.

W dniu 22 czerwca 2018r. zgodnie z planem działań związanych z uroczystymi obchodami przez Służbę Więzienną 100 lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100 lecia więziennictwa w niepodległej Polsce gościliśmy w murach dębickiej jednostki Żołnierzy Armii Krajowej w osobach:

kpt. Izabeli  Podhalańskiej - Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy,

kpt. Edmunda Książka - vice Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy,

por. Stanisława Garstki - żołnierza, działacza Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość

oraz wiceprezesa Zarządu Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Sekretarza Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy, Dyrektora Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy Pana Macieja Małozięć.

Zarówno funkcjonariusze jak i skazani mieli niebywałą okazję być świadkiem bezpośredniego przekazu osób walczących o Niepodległość Polski, świadków zdarzeń, bohaterów będących wzorem do naśladowania postaw wpisanych w motto BÓG HONOR OJCZYZNA…

 

W okresie okupacji niemieckiej dębicki obwód Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej kryptonim: „Dziekania”, „Deser”, należał do najprężniejszych rejonów działalności konspiracyjnej na terenie Polski, dlatego pamięć o bohaterstwie podziemia była kultywowana w naszym regionie nawet w okresie komunistycznym, kiedy powstało wiele prac wspomnieniowych i monograficznych o toczących się walkach, a na ziemi dębickiej wzniesiono kilka pomników upamiętniających Armię Krajową i 5. Pułk Strzelców Konnych AK.

Szczególnym miejscem pamięci stała się polana Kałużówka, gdzie 24 sierpnia 1944 roku II Zgrupowanie Armii Krajowej Obwodu Dębica stoczyło całodzienny zacięty bój z oddziałami niemieckimi. Tam też w 1984 roku wzniesiono pomnik upamiętniający poległych w czasie akcji „Burza” żołnierzy II Rejonu.

Na Kałużówce zrodziła się także idea utworzenia ogólnopolskiej organizacji kombatanckiej zrzeszającej byłych żołnierzy Armii Krajowej. Misji rejestracji takiego związku podjęli się mieszkający w Krakowie, a pochodzący z ziemi dębickiej – Kazimierz Kemmer, Jerzy Krusenstern, Ludwik Kubik i inni.

W ten sposób w Krakowie zarejestrowano Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

28 maja 1989 roku odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Dębica Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Oddział obejmował swym zasięgiem dębicki Obwód AK w granicach z czasów wojny, tj. Dębicę, Pilzno, Ropczyce i Sędziszów Małopolski.

Obecnie Światowy Związek Żołnierzy AK jest największym w kraju stowarzyszeniem kombatanckim zrzeszającym byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz członków organizacji niepodległościowych, które kontynuowały tę walkę po rozwiązaniu AK. Przyjmuje także jako członków nadzwyczajnych – osoby wyznające ideały AK i działające na rzecz ich utrwalenia w społeczeństwie.

Z kolei dębickie Środowisko 5. Pułku Strzelców Konnych AK ŚZŻAK wchodzące w skład Okręgu ŚZŻAK Tarnów, jest największą organizacją zrzeszającą uczestników walk z okresu II wojny światowej w powiecie dębickim. Funkcję prezesa (od 2006 roku) pełni kpt. Izabela Podhalańska ps. „Plater” – uczestnik akcji „Burza” w I Zgrupowaniu AK Obwodu Dębica.

Tekst i zdjęcia: mjr Krzysztof Maźnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej