Zakład Karny w Dębicy kolejny raz wziął udział w Targach Pracy organizowanych w Mielcu przez tamtejszy Powiatowy Urząd Pracy.

W dniu 16 kwietnia 2019 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy  byli obecni na Mieleckich Targach Pracy.

Udział w Targach był doskonałą okazją do promocji nowopowstałej uczelni Służby Więziennej – Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz zapoznania absolwentów szkół średnich, zainteresowanych przyjęciem do Służby Więziennej z zasadami rekrutacji oraz etapami postępowania kwalifikacyjnego.

Zaprezentowano Służbę Więzienną, jako solidnego i godnego zaufania partnera dla przedsiębiorców przedstawiając im ofertę wynikającą z programu „Praca dla więźniów”. Udzielono licznych informacji na temat obowiązujących zasad i możliwości zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz zachęcano przedsiębiorców do korzystania z licznych możliwości jakie daje program „Praca dla więźniów”.

dyplom.jpg

Funkcjonariusze dębickiej jednostki penitencjarnej uczestniczą cyklicznie w Targach Pracy organizowanych tak przez mielecki jak i dębicki Urząd Pracy aktywnie promując Służbę Więzienną jako partnera godnego zaufania.

Tekst i zdjęcia: kpt. Mariusz Konefał

mjr Krzysztof Maźnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej