Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy kolejny raz pomagali. Tym razem pomoc dotyczyła organizacji rozładunku transportu z pomocą humanitarną dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. #ResortSprawiedliwościciPomaga

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Dębicy, w porozumieniu z Zastępcą Burmistrza, Panem Maciejem Małozięciem, w ciągu ostatniego tygodnia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy, kolejny raz uczestniczyli w organizacji rozładunku transportu z pomocą humanitarną dla naszych wschodnich sąsiadów, którzy chcąc schronić się przed wojną, przebywają m.in. na terenie powiatu dębickiego. Do pomocy skierowani zostali skazani odbywający karę pozbawienia wolności w dębickiej jednostce penitencjarnej. Działanie to ma również walor resocjalizacyjny a skierowanie do pomocy osadzonych  pomoże im  odczuć, że pomimo pobytu w izolacji więziennej, mogą również brać czynny udział w akcjach pomocowych, co z pewnością przyczyni się do wzbudzenia poczucia empatii a tym samym może być jedną z wielu form wzbudzania woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw.

#ResortSprawiedliwościciPomaga

 

Tekst: ppor. Łukasz Dec

Zdjęcia: mjr Diana Tomasiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej