W dniu 11 czerwca 2018 r. odbyło się bierzmowanie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy oraz Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie.

W dniu 11 czerwca 2018 r. ośmiu skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy przyjęło Sakrament Bierzmowania. Skazanych przez rok przygotowywał ksiądz kapelan - Marek Bołoz, natomiast Sakramentu tego udzielił Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej - Stanisław Salaterski. Po zakończeniu Mszy Św. osadzeni wręczając na ręce Biskupa bukiet kwiatów podziękowali za przygotowanie i udzielenie ważnego w ich życiu Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. W uroczystości uczestniczył Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy - ppłk Robert Żółkiewicz wraz z  Zastępcą Dyrektora - mjr Krzysztofem Kulczyckim oraz Zastępcą Kierownika Działu Penitencjarnego - por Mariuszem Konefałem.

W tym samym dniu Sakrament Bierzmowania przyjął jeden osadzony odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie. Sakramentu udzielił Biskup Diecezji Sandomierskiej - Krzysztof Nitkiewicz a w tej ważnej dla skazanego chwili uczestniczył Wychowawca ds. Kulturalno-Oświatowych -  kpt Lucjan Chmielowski

Tekst: por Mariusz Konefał

 Zdjęcia: kpt. Mariusz Szczudło

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej